Równanie terenu

Wycinamy drzewa wszystkimi metodami

W zależności od rodzaju terenu i potrzeb Klienta stosujemy różnego rodzaju równanie terenu. Wstępne po wycinkach i usuwaniu karp jest najprostszym równaniem, najczęściej stosowanym przed budową, gdzie w tym miejscu będzie usuwana ziemia. Jednak w przypadku przygotowania gruntu pod ogród warto przeprowadzić pełną niwelację terenu. Po zakończeniu budowy stosowane są podsypki uzupełniające zewnętrzną część fundamentów, często składające się z piasku i ziemi ogrodowej. Aby przyspieszyć podniesienie terenu wokół budynku nasz operator koparką rozwozi materiały sypie takie jak: piasek, ziemię ogrodową, humus i czarnoziem., które można również u nas zakupić.