Wycinki lasów prywatnych, sadów i drzew owocowych

Wycinamy drzewa wszystkimi metodami

Na obszarach rolniczych oraz obszarach przemysłowych, w trakcie przygotowania terenu pod rolnictwo lub przemysł wycinane są całe hektary lasów zgodnie z ustawami i przepisami prawa. Przygotowanie zarośniętego lasem terenu, który znajduje się na gruntach rolnych i nie podlega innym zaostrzeniom można wyciąć bez zezwolenia. W przypadku terenów przemysłowych wymagane są zezwolenia oraz dodatkowe opłaty związane z wycinką drzew.
Właściciel sadu, który chciałby przekształcić go do innego użytku np. pod ogród, może bez potrzeby uzyskania zezwolenia wyciąć wszystkie drzewa owocowe. W przypadku przygotowania terenu pod użytek rolny, w starych sadach można wyciąć również inne gatunki drzew. Do takich zadań podchodzimy kompleksowo – z lasu zrobimy pole.