Wywóz odpadów po wycince

Wycinamy drzewa wszystkimi metodami

Nasza firma prowadzi usługi wywozu odpadów po wycince, zarówno drzew, gałęzi jak i zrębków.
Co można zrobić z odpadami?
Gałęzie można zutylizować poprzez ich zrębkowanie i wykorzystać do ściółkowania, rozsypując po terenie wycinki. Ten proces użyźni glebę i zwiększy jej wilgotność. Niewielkie zrębki można wykorzystać również do kompostowania, pozostawiając je w jednym miejscu i uzyskując po kilku latach z nich ziemię. Osobom, które nie chcą czekać na rozkład zrębków proponujemy usługę ich wywozu.