WYCINKA DRZEW

Wycinamy drzewa wszystkimi metodami

Wywóz odpadów po wycince

Nasza firma prowadzi usługi wywozu odpadów po wycince, zarówno drzew, gałęzi jak i zrębków. Co można zrobić z odpadami? Gałęzie można zutylizować poprzez ich zrębkowanie i wykorzystać do ściółkowania, rozsypując po terenie wycinki. Ten proces użyźni glebę i zwiększy jej wilgotność. Niewielkie zrębki można wykorzystać również do kompostowania, pozostawiając je w jednym miejscu i uzyskując... Continue reading

Wycinki lasów prywatnych, sadów i drzew owocowych

Na obszarach rolniczych oraz obszarach przemysłowych, w trakcie przygotowania terenu pod rolnictwo lub przemysł wycinane są całe hektary lasów zgodnie z ustawami i przepisami prawa. Przygotowanie zarośniętego lasem terenu, który znajduje się na gruntach rolnych i nie podlega innym zaostrzeniom można wyciąć bez zezwolenia. W przypadku terenów przemysłowych wymagane są zezwolenia oraz dodatkowe opłaty związane... Continue reading

Wycinki drzew z podnośnika koszowego

Wycinka drzew z podnośnika koszowego stosowana jest głównie do przycinania zewnętrznych gałęzi oraz w przypadkach gdy drzewa znajdują się w bardzo złym stanie, są spróchniałe, martwe lub pęknięte i wejście na nie za pomocą metod alpinistycznych może być ryzykowne. W pracy z podnośnikiem najważniejsze jest jego właściwe i bezpieczne ustawienie. Metoda ta w znacznym stopniu... Continue reading

Wycinki drzew metodą tradycyjną

Wycinka drzew metodą tradycyjną, czyli z gruntu jest najczęściej stosowana przy usuwaniu drzewa w miejscach, w których jest możliwość powalenia go w całości w wolnej przestrzeni. Tradycyjna metoda wycinki wydaje się być prosta, jednak tak naprawdę jest bardzo czasochłonna i skomplikowana. Najważniejsze w tej technice usuwania drzew jest zaplanowanie przebiegu wycinki i kierunku, w którym... Continue reading

Wycinki drzew metodą alpinistyczną

Wycinka drzew metodą alpinistyczną polega na używaniu profesjonalnego sprzętu do wspinaczek w celu wejścia na drzewo, które ścinane jest fragmentami, począwszy od dolnych części gałęzi, poprzez czubek pnia i coraz niżej aż do poziomu gruntu. Ten sposób usuwania drzew jest bardzo wszechstronny i pozwala na prace między budynkami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych, czy... Continue reading

Wycinka drzew trudnych

Drzewa trudne są najczęściej usytuowane nad budynkami czy też drogami oraz w sąsiedztwie linii energetycznych. Trudnymi nazwiemy również drzewa suche, chore, pęknięte ograniczające tym samym możliwości w wyborze metody wycinki. Takie drzewa najczęściej są usuwane ze standardowego podnośnika koszowego lub specjalistycznego z dużym wysięgiem bocznym. Jeżeli jednak zastosowanie podnośników jest niemożliwe można spróbować wyciąć trudne... Continue reading

Usuwanie karp

Gdy przygotowujemy działkę pod budowę niezbędne jest usunięcie nie tylko pni drzew, ale także karp. Do karczowanie korzeni wykorzystujemy ciężki sprzęt, taki jak koparka. Za pomocą tej maszyny nasz operator obkopuje korzenie, a następnie wyrywa je wraz z pniami pozostałymi po ściętych drzewach.

Usługi rolnicze

Aby przygotować teren pod ogród bardzo często trzeba wykonać ciężkie prace, które po prostu są pracami rolniczymi. Przekopanie ziemi szpadlem można usprawnić poprzez rolniczą usługę wykonania orki, ponieważ oranie to nic innego jak przekopanie ziemi. Usługi rolnicze to dość duży zakres czynności, które dostosowujemy do danego terenu, w zależności od wykonywanej usługi i dobieramy te,... Continue reading

Sprzedaż ziemi z transportem i roboty ziemne

W zależności od potrzeb wykonujemy różne roboty ziemne m.in.: korytowanie, równanie, usuwanie karp oraz dostarczanie i rozwożenie po terenie materiałów sypkich takich jak: piasek, ziemia, zrębki, żwir i gruz.

Równanie terenu

W zależności od rodzaju terenu i potrzeb Klienta stosujemy różnego rodzaju równanie terenu. Wstępne po wycinkach i usuwaniu karp jest najprostszym równaniem, najczęściej stosowanym przed budową, gdzie w tym miejscu będzie usuwana ziemia. Jednak w przypadku przygotowania gruntu pod ogród warto przeprowadzić pełną niwelację terenu. Po zakończeniu budowy stosowane są podsypki uzupełniające zewnętrzną część fundamentów,... Continue reading

Rozdrabnianie gałęzi rębakiem

Po wycince drzew zostają gałęzie, które trudno jest odpowiednio zagospodarować, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ich zrębkowanie, czyli zamienienie na drobne elementy. Do tego niezbędna jest specjalistyczna maszyna. Posiadamy rębak, który został skonstruowany przez naszą firmę w wersji prototypowej. Nasze urządzenie o wdzięcznej nazwie Gepard 2021 ma 120 koni mechanicznych, które zapewniają bardzo dobre osiągi. Większa... Continue reading

Rozbiórki budynków i usuwanie ogrodzeń

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wykonujemy profesjonalne rozbiórki budynków i usuwanie ogrodzeń. Często podczas kompleksowego czyszczenia i przygotowania działek usuwamy domy, budynki gospodarcze, hale, garaże, wiaty i ogrodzenia. Nasza firma prowadzi również wywóz zanieczyszczeń takich jak śmieci z budynków, mebli, styropianu oraz eternitu. Wszelkiego rodzaju odpady są rozdzielane oraz przekazywane do recyklingu i utylizacji. Continue reading